Formy płatności

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT

Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

  • przelewem na numer konta bankowego: 72109013040000000147625424;
  • przelewy24.