0%

Formy płatności

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT

Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

  • przelewem na numer konta bankowego: 46109013040000000137151735;
  • przelewy24.